Fotogalerie

 

Bilder zum 50jährigen Jubiläum der Tibetan Homes Foundation

 

Belehrung_Dalai_Lama

 

S.H. der 14. Dalai Lama beim Golden Jubilee der Tibetan Homes Foundation, Mussoorie, India